Viziteaza-ne pe Youtube Canalul Instarom Instalatii Romania

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Introducere

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul").

Regulamentul se refera, in esenta, la protejarea si asigurarea drepturilor persoanelor la confidentialitate si stabileste cerinte globale de confidentialitate stricte, care guverneaza modul in care sunt gestionate si protejate datele personale, respectandu-se, in acelasi timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

2. Principii

Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerinte in sarcina Instarom Instalatii Romania S.R.L. cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligatia de a respecta sase principii:

1. Necesitatea transparentei cu privire la gestionarea si utilizarea datelor cu caracter personal;
2. Limitarea procesarii datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;
3. Restrangerea colectarii si a pastrarii la cantitatea minima de date cu caracter personal necesara pentru un anumit scop;
4. Oferirea posibilitatii persoanelor vizate de a corecta sau solicita stergerea datelor cu caracter personal;
5. Limitarea stocarii datelor cu caracter personal doar la perioada necesara atingerii scopului;
6. Asigurarea securitatii, a integritatii, a confidentialitatii si a protectiei datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate.

3. Datele cu caracter personal colectate de Instarom Instalatii Romania S.R.L.

Datele cu caracter personal se refera la orice informatie care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria si numarul cartii de identitate, adresa, data nasterii, numarul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se refera la toate operatiunile pe care le putem face in privinta datelor, cum ar fi colectarea, inregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul si stergerea acestora.

4. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul furnizeaza persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal sunt capturate si utilizate.
Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protectia datelor cu caracter personal, respectiv:

4.1. Dreptul de a accesa informatiile

Aveti dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucram.

4.2. Dreptul la rectificare.

Aveti dreptul de a obtine de la Instarom Instalatii Romania S.R.L., fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

4.3. Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Aveti dreptul de a obtine din partea Instarom Instalatii Romania S.R.L. stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, daca:
• datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea;
• obiectati la prelucrarea datelor dvs. de catre Instarom Instalatii Romania S.R.L.;
• Instarom Instalatii Romania S.R.L. prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in mod ilegal;
• Datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine OSMR.

4.4. Dreptul restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

4.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Puteti primi datele dvs. personale pe care Instarom Instalatii Romania S.R.L. le colecteaza sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise unui alt operator.

4.6. Dreptul la opozitie

Puteti sa va opuneti folosirii datelor dvs. personale de catre Instarom Instalatii Romania S.R.L.. Vom lua in considerare opozitia dvs. si daca prelucrarea informatiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune incetarea prelucrarii datelor respective.

4.7. Dreptul de retragere a consimtamantului

in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

4.8. Dreptul de a va opune deciziilor automate

Aveti dreptul de a cere si obtine interventia umana cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si va puteti exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, in conformitate cu dispozitiile art. 22 din Regulament.

4.9. Dreptul de a depune plangere

in cazul in care nu sunteti satisfacut de modul in care am raspuns solicitarilor dvs., aveti dreptul sa faceti reclamatie. Daca sunteti in continuare nemultumit de reactia noastra la reclamatia formulata, puteti sa o trimiteti mai departe catre Responsabilul cu protectia datelor din cadrul Instarom Instalatii Romania S.R.L., folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Informari.
De asemenea, puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

5. Administrarea datelor personale de catre Instarom Instalatii Romania S.R.L.

In cadrul Instarom Instalatii Romania S.R.L. se aplica politici si standarde pentru a pastra siguranta datelor dvs. Aceste masuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor in vigoare.
De asemenea, luam masuri tehnice si organizatorice adecvate privind politici si proceduri, securitate informatica, etc., pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor dvs. cu caracter personal.
O garantie suplimentara este data si de instruirea angajatilor, precum si obligatia acestora de a pastra confidentialitatea si de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal in mod nelegal.

6. Perioada de pastrare a datelor

Instarom Instalatii Romania S.R.L. are obligatia de a pastra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada in care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate.

7. Date de contact

Va puteti exercita drepturile privind protectia datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitari la sediul Instarom Instalatii Romania S.R.L. din Bucuresti, str. Pascal Aristide nr. 1, sector 3, Bucuresti sau prin email, la: dataprotection@instarom.ro
In plus, Instarom Instalatii Romania S.R.L. a desemnat un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect in legatura cu protectia datelor dvs., precum si orice reclamatie pe care o aveti in acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

CATEGORII

PanasonicEthereaEconaviNanoe
Calculatorputereaerconditionat